tiistai 18. joulukuuta 2012

IBM


IBM, eli international Business Machines on varmaankin monelle tuttu yhtiö, ainakin nimensä osalta. Kyseessä on teknologiayhtiö, joka on perustettu vuonna 1911. Toimialana ovat nykyisin IT-palvelut ja ohjelmistotarjonta yrityksille laitepuolen ollessa pieni osa. Yhtiön tavoitteena on ollut yhä kasvattaa ohjelmistopuolen merkitystä ja se tuokin jo suurimman osan tuloksesta. Vuoden 2011 tulos muodostui seuraavasti:

Hardware/Finance: 16%
Services: 41 %
Software: 44%

IBM on divestoinut suurimman osan laitevalmistuksestaan oikeastaan jo 2004, kun se myi Lenovolle tietokonevalmistuksensa. Jos mietitään nykytilannetta, niin tätä voidaan pitää fiksuna ratkaisuna, sillä mm. HP ja Dell ovat nyt pulassa laitevalmistuksensa kanssa. Tulevaisuudessa voisi ajatella että teknologiasektorilla rahat tulevat päätymään ohjelmisto – ja palveluyhtiöiden taskuun (Apple, Google, Facebook, IBM, Oracle, Microsoft) ja perinteisen laitevalmistuksen katteet tulevat pienenemään entisestään. Google, Apple ja Facebook ovat kuitenkin liiketoiminnassaan tällä hetkellä keskittyneitä enemmän kuluttajapuolelle ja eivät ainakaan toistaiseksi ole IBM:n suoria kilpailijoita.

Kirjoitin aikaisemmassa tekstissäni Kiinasta ja puutteellisesta allokaatiostani Kiinaan ja Aasian kehittyville markkinoille. IBM on kasvattanut liikevaihtoaan kehittyvillä markkinoilla ja vuonna 2011 22% liikevaihdosta  tuli näiltä markkinoilta. IBM:n strategiana on jatkossakin kasvattaa liikevaihdon osuutta näillä markkinoilla, joten yhtiö paikkaisi hieman tätä allokaatiopuutetta.

Liiketoiminta

Tämä on analyysini kannalta vaikein osio, sillä yhtiöllä on valtava määrä erilaisia palveluita ja ohjelmistoja, joten tulolähteiden määritteleminen on vaikeaa.

Tällä hetkellä yhtiö on panostanut ehkä eniten data-miningiin ja erityisesti erilaisiin analyysipalveluihin yrityksille (Business Analytics), esimerkiksi Cognos ja SPSS ohjelmistot. Nykyäänhän dataa on helppo kerätä valtavia määriä, mutta sen hyödyntäminen on vaikeampaa ja tähän rakoon  IBM koettaa palveluillaan/ohjelmistoillaan iskeä. Yhtiö on ostanut viime vuosina 28 analyysi – ja tietojenkäsittelyyn liittyvää yritystä ja on, ainakin omien sanojensa mukaan, alan johtava toimija ja omaa eniten alan ohjelmistoratkaisuja ja patentteja.

IBM on myös mukana pilvipalveluissa keskittyen nimenomaan yrityspuolen palveluihin painottaen ratkaisuissaan eritoten tietoturvaa. Esimerkiksi Lockheed Martin käyttää IBM:n pilvipalveluja yhteistyössään Yhdysvaltojen hallinnon kanssa.

Smart Planet – konsepti pyrkii helpottamaan ihmisten elämää teknologian keinoin mm. parantaen vesi - ja viemärisysteemejä, julkisia palveluita, kuljetusta yms. käyttäen hyväksi IBM:n osaamista. (lisätietoa alla olevasta linkistä IBM:n strategiaan vuoteen 2015)

Tässä oli kuitenkin vain muutama esimerkki. Liiketoimintaa on myös palvelimissa, puolijohteissa ja ohjelmistoratkaisuja ja palveluita löytyy yrityksille hyvin laajalla skaalalla. Täytyy myös mainita yhtiön innovatiivisuudesta. Yhtiö on mm. tehnyt tutkimusta nanoteknologian parissa ja juuri vähän aikaa sitten uutisoitiin läpimurrosta nanoputkien käytöstä perinteisen silikonin sijaan mikroprosessorien valmistuksessa. Nykyinen materiaali, silikoni, alkaa jo olla kokonsa puolesta lähellä fysikaalisia rajoitteita, mutta nyt julkistettu nanoteknologia mahdollistaisi tulevaisuudessa radikaalisti nopeampien ja transistorimäärältään suurempien prosessorien valmistuksen joiden suorituskyky olisi jopa viisinkertainen nykyisiin verrattuna. Tällä ei toki vielä ole taloudellista merkitystä, mutta osoittaa yhtiön innovatiivisuuden ja saattaa tulevaisuudessa olla kova juttu. (alla linkki kiinnostuneille)


IBM-sijoituksena

Täytyy myöntää että alun perin kiinnostukseni yritykseen alkoi kun Berkshire Hathaway osti IBM:n osakkeita, ollen nykyään suurin omistaja yhtiössä ja sijoitus on Berkshirenkin mittakaavassa suuri. Buffet harvemmin ostaa huonoja yrityksiä, joten tämä herätti oman mielenkiintoni. Tällä hetkellä IBM on melko houkuttelevissa hinnoissa. Q3 liikevaihto jäi hieman odotuksista ja osake on ollut siitä lähtien pienessä luisussa. Ohessa lukuja muutamalta vuodelta (miljardeja):

                                2007       2008        2009           2010         2011

Liikevaihto
 98.78
103.63
95.785
99.87
  107
FCF
12.4
14.3
15.1
16.3
16.6
Tulos
10.4
12.334
13.425
14.833
16.3

Liikevaihto on siis pysynyt 100 miljardin pinnassa, mutta vapaa kassavirta ja tulos ovat kasvaneet joka vuosi huolimatta finanssikriisistä, joka kertoo paljon IBM:n hinnoitteluvoimasta ja toiminnan kannattavuudesta. Toiminta onkin kannattavaa, käyttökatteen ollessa 20% ja ROE 74%. Velkaantuneisuus on melko korkea, sillä Nettovelka/Oma pääoma on noin 1.1.

Oman pääoman tuottoon ja velkaantuneisuuteen tosin liittyy jippo, sillä IBM:llä on taseessaan paljon treasury shareja ns.” jemmattuja osakkeita”, joiksi mm. Warrren Graham blogissaan:


niitä kutsui. En itse asiassa olisi varmaankaan ilman tätä kirjoitusta huomannut koko hommaa. Eli kun nämä treasury sharet otetaan mukaan laskelmiin, niin ROE laskee ollen noin 11.2% ja samalla myös Nettovelan suhde omaan pääomaan pienenee 1 ->0.15. Näin tarkasteltuna siis velkaisuus ei näytä läheskään niin pahalta, mutta toisaalta yhtiön ROE on merkittävästi heikompi, joskaan ei huono. Käyttökate ja liikevoittomarginaali eivät kuitenkaan valehtele ja niiden ollessa 20.39 % ja 15.53 % on liiketoiminnan kannattavuus mielestäni kohdallaan.

Omistajaystävällisyys

Osinkoprosentti on tällä hetkellä 1.8 %, joten osingonmetsästäjälle tämä ei ehkä sovi. Toisaalta alhaisesta osinkoprosentista huolimatta yhtiö on hyvin omistajaystävällinen, sillä esimerkiksi vuonna 2011 yhtiö palautti omistajilleen 18.5 miljardia. Toisin sanoen yhtiö on ostanut ahkerasti omia osakkeitaan ja palkinnut omistajia tätä kautta ja tämä tulee yhtiön mukaan jatkumaan. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kerrotaan, että suunnitelmissa on palauttaa omistajille 70 miljardia $ vuoteen 2015 mennessä, joista 50 omien ostoilla ja 20 osinkoina. Omistajien ääni varmasti kuuluu yhtiökokouksissa myös Berkshire Hathawayn muodossa, yhtiön omistaessa lähes 6 %  IBM:n osakekannasta.

Valuaatio

Tällä hetkellä IBM:n osake maksaa 193.6 $, yrityksen markkina-arvon ollessa 218.78 miljardia dollaria. P/E on 13.94 (vrt. esimerkiksi Oraclen 16).  IBM:n kurssia on painanut hieman ennusteita alempi liikevaihdon kehitys ja liikevaihto onkin muutaman prosentin laskussa verrattuna edelliseen vuoteen. Kuitenkin viime vuoden tulos tullaan ylittämään, sillä Q3 yhtiö toisti koko vuoden EPS ennusteensa 15.1 $ (vrt. 13.44 $, 2011)

DCF - Laskelma

Koska IBM:n liikevaihdon, tuloksen ja vapaan kassavirran kehitys oli niin tasaista, niin katsoin järkeväksi laskea osakkeen arvon diskonttaamalla kassavirtoja. Terminaaliarvon laskin käyttäen 3% kasvuvauhtia, vapaan kassavirran ennustin kasvavan keskimäärin samalla vauhdilla kuin menneinä viitenä vuotena, ja diskonttauskorkona käytin 10%.

Käyttäen kyseisiä parametreja sain osakkeelle hinnaksi 234 $. Jos nostamme diskonttokorkoa 11%, niin hinnaksi muodostuu 202 $. Mielestäni IBM ei ole kovin riskinen kohde joten käyttämällä 11% saa jo melko konservatiivisen arvion. Osakkeessa on siis mielestäni aliarvostusta, sillä nyt hinta on 193.6 ja mielestäni käyttämäni parametrit eivät ole mitenkään ylioptimistisia. Itse olisin valmis ostamaan osaketta noin hintaan 185 $, jolloin saisin mielestäni täysin riittävän turvamarginaalin. Osake pysyykin tarkkailussa. Voipi olla että kyseistä laatuyhtiötä tarttuu salkkuun, mikäli saan sopivaan hintaan.

Riskit

Suurimpana riskinä pitäisin kilpailua ja sen koventumista. HP ja Dell ovat ainakin ilmoittaneet, että tavoitteena on kehittyä enemmän ohjelmisto/palvelupuolelle. Laitevalmistuksella kun menee huonosti. Eli ne ovat käytännössä nyt tekemässä sitä mitä IBM 8 vuotta sitten. Alalla on toki jo nyt muita suuria ohjelmistotaloja, kuten Oracle ja SAP. On myös mahdollista että Google tai Microsoft lähtisivät isommalla voimalla yrityspuolelle koventaen kilpailua entisestään. Näillä yhtiöillä ei ainakaan ole käteisestä puute.

Toimiala on luonteeltaan kuitenkin sellaista että palveluntarjoajaa ei vaihdeta aivan noin vain ja tuotteet ovat erittäin differentoituneita. Joten uuden kilpailijan tulo markkinoille ei liene helppoa, sillä IBM:llä, Oraclella ja SAP:lla kullakin on jo oma asiakaskuntansa. Kaikki varmaan tietävät että kun yritys päättää vaihtaa ohjelmistontarjoajaa, niin kaikki ei välttämättä suju niin kuin strömsössä. Näkisinkin että IBM:n nykyinen asiakaskunta ja sen tarjoamat palvelut kaivavat liiketoiminnan ympärille jonkinlaista vallihautaa. Toki IBM:kään ei ole immuuni ja mikäli kilpailu tiukkenee, se tulee näkymään myös IBM:n katteissa.

Rohkaisevaa on kuitenkin se, että esimerkiksi IBM:n Business Analytics divisioona, Smart Planet konsepti, sekä pilvipalvelut ovat kuluneena vuonna kasvaneet kaksinumeroista vauhtia ja pilvipalvelujen osalta aikaisemman vuoden liikevaihto on jo saavutettu, joten strategisesti tärkeillä alueilla tuntuisi menevän hyvin.
Liikevaihdon kehitys on kuitenkin hieman huolestuttavaa, sillä ennen pitkää laskeva liikevaihto näkyy pakostikin tuloksessa. Näkisin kuitenkin, että tämä johtuu lähinnä suhdanteista ja ennen pitkää kasvu tulee tasaantumaan. IBM on myös toistaiseksi onnistunut kompensoimaan liikevaihdon laskua entistä kannattavammalla toiminnalla.

Yhteenveto

Mielestäni IBM on hyvin hoidettu ja laadukas yhtiö, joka on tällä hetkellä lisäksi hyvissä hinnoissa. Mitään pikavoittoja sillä tuskin tulee tekemään, mutta pidemmällä aikavälillä uskoisin sen olevan hyvä sijoituskohde ja harkitsenkin sitä salkkuni ”ytimeen”.


3 kommenttia:

 1. Miellyttävälukuinen juttu. Oletko linjannut mitään omaa tuottovaatimusta osakkeille? Käytit DCF:ssä 11% vaatimusta, mutta asettamasi hinta $185 lienee jossain 13-14 % vaatimuksen paikkeilla.

  VastaaPoista
 2. Ajattelin että min. 10 % tuottovaade voisi olla IBM:n kohdalla ok. Tein laskelman kuitenkin konservatiivisuuden vuoksi vielä 11 % (joka on IBM:lle korkea tuottovaade, sillä esimerkiksi beta taitaa olla 0.65) ja laitoin vielä lisää turvamarginaalia tuolla 185 $ ostohinnalla siltä varalta että liiketoiminta ei kehitykkään odotetulla tavalla. Näin uskon pääseväni jokatapauksessa vähintään 10% tuottoon huonommassakin skenaariossa.

  10 % on mielestäni muutenkin hyvä minimituottovaade, sillä se on hieman yli osakemarkkinoiden historiallisen tuoton, joka lienee jotain 9%.

  Salkkua vertaan kuitenkin etupäässä vertailuindekseihin, enkä niinkään kiinteään tuottovaatimukseen. Vertailuindekseinä ovat tällä hetkellä MSCI World ja OMXH ja molemmilta on tullut parina viime kuukautena turpiin :) Aloitin itseasiassa vasta muutama kuukausi sitten tarkemman TWR-tuottoseurannan Taloudellinen riippumattomuus blogitekstin innoittamana.

  Tarkoitus olisi jossain välissä alkaa päivittää kuukausittaista tuottohistoriaa blogiinkin, pitäisi vain ensin ainakin yhtenä kuukautena voittaa vertailuindeksit että kehtaa :D  VastaaPoista
 3. Uskomatonta, mutta totta Jumala on aina suuri. Kun useita julkaisuja hakemuskopio pankin, sain laina läpi hyvin ystävällinen nainen. Lisätietoja antavat hänelle sähköpostitse osoitteessa: marilinetricha@mail.ru se tarjoaa lainoja € 30000 € 3.000.000.000 kenellekään pystyä palauttamaan sille korkoineen alhaisella nopeudella 2 % eivät epäile, että viesti. Tämä on täydellinen todellisuutta. Levitä sanaa ystävien ja perheen jotka ovat avun tarpeessa.
  takaisinmaksu alkaa viiden kuukauden kuluttua vastaanottamisesta luotto
  Jumala siunatkoon teitä.

  VastaaPoista