tiistai 28. tammikuuta 2014

PPHE Hotel Group


  • Verrokkeihin nähden edullisesti sekä tulos, että taseperusteisesti arvostettu hotelliyhtiö, jota saa ostettua reilusti alle NAV:in. Huolena melko suuri velkataakka.
Yhtiö:

PPHE Hotel Group on, kuten nimikin kertoo, hotelli ja majoitusalan yritys joka treidaa lontoon pörssissä. Yhtiön toiminnot ovat pääasiassa Isossa-Britanniassa, Hollannissa ja muualla Keski-Euroopassa. Myös Israelissa ja Kroatiassa on jonkin verran toimintaa. Mcap on 123 miljoonaa £. Se toimii kolmen eri brändin kautta (Park Plaza, art'otel ja arenaturist). Yhtiön portfolioon kuuluu 38 hotellia, joista se omistaa yksin 11. Loput ovat sitten joko pienemmällä omistusosuudella, leasing sopimuksen alla, tai hoidettu jollakin muulla järjestelyllä. Kolme hotelleista toimii franchising periaatteella ja tätä toimintaa yhtiön olisi tarkoitus laajentaa. Sen sijaan joistakin omista hotelleista yhtiö on jopa vihjannut luopuvansa, ja etenkin Lontoon alueella olevat hotellit saattavat olla arvokkaampia kuin niiden tämänhetkinen arvostus taseessa. Toteutuessaan tälläinen kauppa antaisi yhtiölle huomattavasti liikkumavaraa.

Toiminta:

Yhtiö pyörittää hotellibisnestä ja täytyy myöntää, että tämä toimiala on itselleni hieman vieras. Muutamia toimialan piirteitä ovat kuitenkin syklisyys ja pääomavaltaisuus. Kuten matkailussakin, hotellien kirjat täyttyvät kun kuluttajilla on varaa ja liiketoiminta on aktiivista ja huonossa suhdanteessa asiakkaista on pulaa kustannusten ollessa suurilta osin kiinteitä. Yksi osasyy matalaan arvostukseen onkin varmasti Euroopan melko heikko taloudellinen tilanne. Lisäksi pääomavaltaisuus on toinen alan ominaispiirre ja yhtiöllä onkin paljon velkaa. Nettovelkaa on 487 miljoonaa, joka on melko paljon. Tosin sen vastineena on kiinteistöjä Euroopan suurkaupungeista. Lisäksi lisäinvestoinnit toiminnan kasvattamiseksi ovat suuria ja siksi yhtiö tuskin tuleekaan ostamaan enää omia hotelleja lähiaikoina, vaan toimintaa on johdon mukaan tarkoitus laajentaa esim. osaomistuksella tai franchising toiminnalla, jossa pääomatarve on pienempi.

Hotelliala ei siten kuullosta omaan korvaani välttämättä miltään loistobisnekseltä, mutta onneksi PPHE Hotel Group on varsin halpa.

Arvostus:
Kuten kuvasta käy ilmi yhtiö on verrokkeihin (jotka ovat erikokoisia hotellitoimijoita) nähden edullinen.
(Huom. IHG:n luvut on jätetty keskiarvoa laskettaessa pois lukuunottamatta EV/EBITDA -kerrointa, sillä yhtiön oma pääoma oli jostakin syystä naurettavan pieni verrattuna yhtiön kokoluokkaan.)

Jos oletetaan, että kurssi normalisoituisi verrokeiden P/E:n tasolle, tulisi kurssin nousta 178%. Kuitenkin yhtiö on pieni ja velkainen ja vuosi 2012 oli erittäin hyvä Olympialaisten takia, joten käytetään heuristisesti P/E lukua 14 ja tuloksena vuotta 2011. Silti kurssin tulisi nousta 53% tämän saavuttamiseksi. Velkaantuneisuuden huomioivalla EV/EBITDA kertoimella yhtiö näyttää myös halvalta arvostuksen ollessa vain  60% toimialan keskiarvosta. Mielestäni alennus verrokkeihin näyttää turhan ronskilta ja 50+ % upside ei liene utopiaa, vaikka mukaan laskeekin alennusta yhtiön pienestä koosta, pienestä free floatista ja velasta. Osinkotuotto on myös tuplasti kilpailijoiden tarjoama, joka tarjonnee kurssille tukea. Lisäksi en näe mitään erityistä syytä miksi yhtiön pitäisi treidata alle kirjanpitoarvon. P/B on huomattavasti verrokkeja alempi, eikä yhtiö ole mitenkään järkyttävästi huonommin kannattava ROE:lla tarkasteltuna. Gearing on toki korkea ollen yli 200%, mutta samaa luokkaa (yli 200%) se on myös WYN:illä (Wyndham Worldwide), joten vaikka velkaa on paljon, sitä ei kuitenkaan ole aivan järkyttävästi verrattuna alan toimijoihin.

Kurssialennus verrattuna 2012 ilmoitettuun NAV:iin on suuri. NAV on tuon mukaan 6.07e ja kurssi on nyt 3.6e. NAV alennus on siten 40% luokkaa. Lisäksi 2012 ei arvioitu Lontoon hotellien arvoa ja itse ainakin törmäsin muutamaan arvioon, joiden mukaan NAV saattaisi olla todellisuudessa nyt korkeampi. Yhden arvion mukaan todellinen NAV saattaisi olla jopa 8e.

Riskejä ja mahdollisuuksia:

Riskejä:
  • Heikko taloustilanne Euroopassa pilaa yhtiön tuloskunnon. Vertailukautena 2012 oli poikkeuksellisen hyvä Lontoon Olympialaisten vuoksi.Yhtiö on tosin pysynyt noissa luvuissa ainakin H1 2013 aikana mikä on positiivista.
  • Korkotaso lähtee nousuun syöden tulosta ja vaikeuttaen kasvua.
  • Yhtiö joutuu keräämään pääomaa osakeannin muodossa pitääkseen velkasuhteen kurissa. Nykyisestä yhtiö ei enää voi juurikaan velkaantua.
Mahdollisuuksia/Katalyyttejä:
  • Kurssin korjautuminen lähemmäs NAV:ia. Lisäksi NAV voi osoittautua raportoitua korkeammaksi. Johto on myös osoittanut halua kuroa alennus umpeen.
  • Hotellien myynti. Yhtiö on väläytellyt mahdollisuuksia myydä esim. Lontoon kiinteistöjä. Tällä olisi vaikutusta kurssiin kahtakin kautta. Ensinnäkin NAV:in tulisi kuroutua, koska käteiselle on hankalampi antaa NAV alennusta. Lisäksi yhtiö voisi maksaa velkojaan ja tällöin riskiprofiilin tulisi pienentyä.  Toki myynnillä voisi olla negatiivisia tulosvaikutuksia riippen millä järjestelyillä se toteutettaisiin, mutta käsittääkseni suunnitelmissa on kuitenkin jättää hotellitoiminta yhtiön vastuulle.
  • Hyvän tuloskunnon jatkuminen. Mikäli yhtiö kykenee pitämään Lontoon kisojen aikaisen tulostason ja jopa kasvamaan, niin uskoisin kurssin reagoivan. 2013 H1 ainakin antoi viitteitä tästä, sillä liikevaihto oli jopa hieman kasvussa ja tulos ilman kertaeriä samalla tasolla.

En omista yhtiön osakkeita, vielä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti