maanantai 1. elokuuta 2016

Mennyt ei ole tae tulevasta”Mennyt tuotto ei ole tae tulevasta.”

Lausahdus joka sijoitusalalla aina mainitaan, sitten sivuutetaan ja ryhdytään mainostamaan sijoitustuotetta juuri menneen tuoton perusteella, kannattaa nyt ottaa vakavasti.

Tämänhetkinen sijoitusympäristö on hyvin poikkeuksellinen,sillä korkotaso on historiallisen matala. Joidenkin lähteiden mukaan korkotasoon jopa matalimmalla tasolla tuhansiin vuosiin.Tämä tuskin kuitenkaan on monellekaan uutta tietoa. Talousmediassahan on puhuttu yhtenään korkokuplasta ja kohonneista arvostustasoista. Silti mielestäni ehkä liian vähälle huomiolle on jäänyt tämän ympäristön todennäköiset seuraukset pitkäaikaiselle sijoittajalle - todennäköisesti lähihistoriaa alhaisemmat tulevaisuuden tuotot.

Minulla on sellainen näppituntuma, että menneitä tuotto-odotuksia (8-10% osakkeille, 3-4% koroille) käytetään edelleen melko surutta. Se voi olla ihan relevanttiakin todella pitkällä aikavälillä, mutta tällä hetkellä en uskaltaisi veikata noin korkeita tuottoja esimerkiksi seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ja kymmenen vuotta on monelle varsin pitkä aika. Säästäjälle ero voi tulla yllätyksenä. Jos esimerkiksi odottaa 10% tuottoja, mutta toteuma on 5%, on 10 vuoden päästä todellinen säästetty summa 37% pienempi kuin odotettiin. Tämä on aika iso ero tulevaisuuden kulutusmahdollisuuksissa.

Onneksi minua viisaammat ovat paneutuneet asiaan tarkemmin. Luin hiljattain McKinseyn tekemän jutun aiheesta, jota voin suositella iltalukemiseksi. Tuosta samaisesta jutusta löytyi myös McKinseyn tekemiä tuottoennusteita Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoille hitaan ja nopeamman tulevan talouskasvun skenaarioissa. Mukana oli vertailun vuoksi myös 100:n ja 30:n vuoden historialliset tuotot molemmille markkinoille. Seuraavaan taulukkoon olen tuon McKinseyn jutun tuottolukujen perusteella koonnut tuottoennusteita ja historiallisia tuottolukemia erilaisille (osake/korko) portfolioille. Yhdysvallat & Eurooppa ovat oheisissa luvuissa 50% painolla. Tämän pitäisi vastata melko hyvin globaalia markkinaa, pois lukien kehittyvät markkinat. Huom. tuotot ovat reaalisia.

Lähteet: McKinseyn artikkeli, Artikkelin lähde: McKinsey Global Institute analysis (full pdf): ”Why Investors may need to lower their expectations”
Kuvasta käy hyvin selväksi muutama asia. Ensinnäkin viimeisten 30:n vuoden sijoitustuotot (sininen palkki)  ovat olleet paljon 100v keskiarvoa korkeammat (violetti). Osakkeet ja etenkin velkakirjat ovat tuottaneet huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvoa paremmin. Esimerkiksi eurooppalaiset velkakirjasijoitukset ovat tuottaneet 5.9% korkojen laskun johdosta. Tuollainen reaalituotto on jo lähellä osakkeiden tuottoja.

Toinen merkittävä huomio on etenkin hitaan kasvun skenaarion tuottojen alhaisuus. Ero viimeisen 30:n vuoden historiallisten tuottojen ja hitaan kasvun ennusteen tuottjen välillä on valtava. Esimerkiksi osakesijoituksissa olemme tottuneet melkein 8% reaalituottoon, mutta on täysin mahdollista että se olisi lähitulevaisuudessa vain 4%:in luokkaa.

Kolmas seikka, joka näkyy osittain kuvassakin, on korkotuottojen mataluus (tai olemattomuus). Hitaan kasvun ennusteessa reaalituottoarvio koroille Yhdysvalloissa ja Euroopassa on 0%:ia. Tämä käy ilmi etenkin 50/50 portfoliossa, jonka tuottoennuste hitaan kasvun oloissa on 2%, josta koko tuotto tulee osakemarkkinoilta. Nopeammankin kasvun oloissa tuotto on 50/50 portfolion tuotto on alle 4% luokkaa. Erityisen kova pettymys saattaakin kohdata pankin korko/osake säästörahastoihin sijoittavaa. Eurosijoittaja on saanut esimerkiksi 50/50 osake/korko säästörahastolleen viime vuosina jopa 7-8% tuottoa. (nimellinen, mutta inflaatio on ollut 0 tuntumassa) Tällaisia tuskin tullaan lähitulevaisuudessa näkemään ja kun yhtälöön lisätään vielä kulut, voi tuotto lähitulevaisuudessa olla jopa lähellä nollaa inflaatio huomioiden.

Myös Vanguardilta löytyy tuottoennusteita heidän vuosittaisesta raportistaan, joka on kaikkien vapaasti saatavilla. (Ks. vanguard-ennuste)

Vanguardin reaalituottoennuste globaalille 60/40 (osake/korko) portfoliolle seuraavalle 10 vuodelle on 3-5% (95% luottamusvälillä), joten se osuu melko hyvin yksiin McKinseyn raportin lukujen kanssa. (Hidas-Nopea kasvu vaihteluväli: [2.55-4.08%]). Hieman korkeampi ennuste voi johtua siitä, että mukana ovat myös kehittyvät markkinat.

Yhteenveto:

Näyttäisi todennäköiseltä, että tuottolukemat tulevat olemaan maltillisempia tulevaisuudessa. Mielestäni sijoittajan on syytä varautua tähän, etenkin jos on hyvin tarkka/spesifi tavoite. Liian korkealla tuotto-odotuksella sen saavuttaminen voi olla paljon luultua kauempana.

Sijoittaja voi varautua tähän alhaisempien tuottojen skenaarioon oikeastaan vain kahdella tavalla:

1. Ottaa enemmän riskiä nostamalla osakepainoa tai vaikkapa sijoittamalla kehittyville markkinoille tai arvo-osakkeisiin. Poikkeamalla aktiivisesti indeksistä on toki edelleen mahdollista saavuttaa parempia (ja yhtä lailla huonompia) tuottoja. Riskiä voi ottaa myös muissa muodoissa, esimerkiksi siirtämällä korkosijoituksia reaaliomaisuuteen tai vaihtoehtoissijoituksiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että aina joutuu yleensä tinkimään jostain. Reaaliomaisuudessa ja vaihtoehtoissijoituksissa se on usein likviditeetti.

2. Säästämällä enemmän. Loppujen lopuksi oikotietä onneen ei ole.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti