lauantai 11. huhtikuuta 2015

Velkakirjoista

Nykyisessä ympäristössä velkakirjat eivät näytä houkuttelevilta sijoituksilta.  Korot ovat oikeastaan kaikkialla hyvin matalalla. Euroopassa korkotaso on paikoin jopa negatiivinen. Saksan 10 vuotisen lainan korko taisi olla hiljattain 0.15%! Tämä asettaa sijoittajan vaikeaan tilanteeseen, sillä hyvin hajautetun portfolion tulisi kuitenkin sisältää myös velkakirjoja, etenkin jos riskitaso halutaan pitää matalana. Velkakirjojen historiallinen korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa on nimittäin hyvin matala ja tämä tarjoaa hajautushyötyjä.

Ohessa on lyhyt vertailu kolmesta eri velkakirjaluokasta käyttäen dataa ko. omaisuusluokkien indeksejä seuraavista  ETF-tuotteista .Tarkastelussa ovat pelkästään valtion velkakirjat. Yrityslainoja ei tässä ole mukana ja niistä lienee saatavilla vieläkin korkeampaa korkotuottoa korkeammalla riskillä.
Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti kehittyvien markkinoiden korot (EMLC), sillä näiltä markkinoilta on vielä saatavissa kohtalaista korkotuottoa. Lisäksi tarkastelussa ovat Yhdysvaltojen keskipitkät korot (VGIT) ja muun maailman korot (IGOV).

Oheisessa taulukossa on kuvattuna korkotuotto (yield), duraatio (Kuvaa korkoriskiä. Mitä suurempi luku, sitä enemmän hinta heiluu korkotason muutoksissa.), Investment Grade -sarake kertoo kuinka suuri osa tuotteen velkakirjoista on  luottoluokitukseltaan investment grade. Kuvaa siis luottoriskiä. TER kertoo kokonaisukulut.


yield
duration
Investment Grade %
TER
EMLC
5.34 %
5.2
68 %
0.47 %
VGIT
1.47 %
5.3
100 %
0.12 %
IGOV
0.57 %
7.73
80 %
0.35 %

Kehittyviltä markkinoilta on saatavilla selkeästi paras korkotuotto. Nykytasolta kehittyvät markkinat ovat jakaneet noin 5.34 % korkotuoton, joka on huomattavasti muita vaihtoehtoja suurempi. Nykyisessä nollakorkomaailmassa tuotto vaikuttaa houkuttelevalta. Seuraavaksi korkeimman korkotuoton tarjoavat Yhdysvaltojen keskipitkät korot (1.47 %). Surkeimman tuoton korkeimmalla korkoriskillä (duraatio muita korkeampi) tarjoaa muu maailma. Suurimmat sijoitukset tässä (IGOV) ovat Japaniin ja euroalueelle, joka selittänee todella alhaista korkotuottoa.

Osana portfoliota ?

Syy sille, miksi velkakirjoja tulisi olla salkussa ei kuitenkaan ole tuotto, vaan niiden tuoma hajautushyöty. Osakemarkkinan romahtaessa velkakirjat eivät yleensä tule alas ja voivat jopa nousta. Mikäs silloin sen mukavampaa kuin myydä bondeja ja ostaa halpoja osakkeita.  Ohessa olen laskenut edellä mainittujen velkakirjasijoitusten korrelaatiot osakemarkkinaan. Osakemarkkinoita edustavat: S&P 500(GSPC), Maailma (VT), ja Kehittyvät markkinat (VWO). Olen käyttänyt päivittäistä dataa noin neljän vuoden ajalta. Tosin uusimmat havainnot puuttuvat.

Korrelaatiot
GSPC (S&P 500)
VT (World stock)
VWO(Emerging markets)
EMLC (kehittyvät)
0.54
0.61
0.67
VGIT (USA)
-0.43
-0.40
-0.30
IGOV (ex. USA)
0.25
0.35
0.34

Tämä muuttaa tilannetta ja mielestäni kehittyvät markkinat eivät näytä enää niin mielenkiintoisille. Kehittyvien maiden korrelaatio kaikkiin osakemarkkinoihin on korkea, joten hajautushyöty on rajallinen. Korrelaation kehittyviin osakkeisiin ollessa 0.67 ehkä olisi vain parempi ostaa suoraan kehittyvien markkinoiden osakkeita. Ne tarjoavat parempaa tuottoa ja myös osakemarkkinoilta voi valita vähäriskisempiä kohteita, kuten suuria laatuyhtiöitä, tai alhaisen betan osakkeita.  Lisäksi kehittyvien markkinoiden velkakirjojen voltailiteetti on noin 10 %, joka on jo lähellä osakemarkkinoiden heiluntaa.

Sen sijaan Yhdysvaltojen velkakirjat näyttäisivät suoriutuvan (ainakin tämä rajallisen otoksen perusteella laskettujen lukujen puolesta) hajautustehtävästään hyvin. Korrelaatio kaikkiin osakemarkkinoihin on ollut negatiivinen. Lisäksi tuotto oli jotakuinkin inflaation luokkaa, joten ostovoima ainakin säilyisi, vaikkei tuotto päätä huimaakaan.  Yhdysvaltojen velkakirjoihin sijoittaessa on kuitenkin pari lisäongelmaa: todennäköinen lähitulevaisuuden koronnosto, joka aiheuttaisi lyhyen aikavälin tappioita ja eurosijoittajalle ongelmana on luonnollisesti valuuttariski verrattuna sijoituksiin esimerkiksi euroalueella.

Muun maailman korkosijoitukset näyttävät edelleen huonoilta, sillä korrelaatio osakkeisiin on korkeampi. Risk/reward ei yksinkertaisesti houkuttele millään tavalla.

Yhteenveto


Velkakirjasijoitukset eivät kokonaisuutena näytä kovin houkuttelevilta. Hieman ehkä yllättäen Yhdysvaltojen velkakirjat näyttäisivät toimivan parhaiten riskin hajauttajana edes jonkinlaista tuottoa tarjoten. Vaikka kehittyvien maiden velkakirjojen korkotuotto näyttää houkuttelevalta, ei se silti ole mielestäni järkevä lisä salkkuun, johtuen riskistä ja heikosta hajautushyödystä osakkeisiin. Muu maailma (ex. USA) ei yksinkertaisesti tarjoa tarpeeksi kompensaatiota huomioiden riskit tulevasta inflaatiosta, koronnostoista tai eurokriisin mahdollisesta comebackistä..

Osakkeet näyttävät edelleen tuottomielessä houkuttelevilta vs. korot. Ongelmana onkin riskien hallinta. Osakkeet tuskin ikuisesti nousevat, joten miten varautua tähän? Kiinteistöt, raaka-aineet tai vaihtoehtoissijoitukset voisivat ehkä tarjota korkoja paremman vaihtoehdon.

(Huom. tarkastellut kehittyvien markkinoiden velkakirjat olivat paikallisissa valuutoissa, nk. Local Currency Emerging Markets Bonds.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti