tiistai 28. tammikuuta 2014

PPHE Hotel Group


  • Verrokkeihin nähden edullisesti sekä tulos, että taseperusteisesti arvostettu hotelliyhtiö, jota saa ostettua reilusti alle NAV:in. Huolena melko suuri velkataakka.
Yhtiö:

PPHE Hotel Group on, kuten nimikin kertoo, hotelli ja majoitusalan yritys joka treidaa lontoon pörssissä. Yhtiön toiminnot ovat pääasiassa Isossa-Britanniassa, Hollannissa ja muualla Keski-Euroopassa. Myös Israelissa ja Kroatiassa on jonkin verran toimintaa. Mcap on 123 miljoonaa £. Se toimii kolmen eri brändin kautta (Park Plaza, art'otel ja arenaturist). Yhtiön portfolioon kuuluu 38 hotellia, joista se omistaa yksin 11. Loput ovat sitten joko pienemmällä omistusosuudella, leasing sopimuksen alla, tai hoidettu jollakin muulla järjestelyllä. Kolme hotelleista toimii franchising periaatteella ja tätä toimintaa yhtiön olisi tarkoitus laajentaa. Sen sijaan joistakin omista hotelleista yhtiö on jopa vihjannut luopuvansa, ja etenkin Lontoon alueella olevat hotellit saattavat olla arvokkaampia kuin niiden tämänhetkinen arvostus taseessa. Toteutuessaan tälläinen kauppa antaisi yhtiölle huomattavasti liikkumavaraa.

Toiminta:

Yhtiö pyörittää hotellibisnestä ja täytyy myöntää, että tämä toimiala on itselleni hieman vieras. Muutamia toimialan piirteitä ovat kuitenkin syklisyys ja pääomavaltaisuus. Kuten matkailussakin, hotellien kirjat täyttyvät kun kuluttajilla on varaa ja liiketoiminta on aktiivista ja huonossa suhdanteessa asiakkaista on pulaa kustannusten ollessa suurilta osin kiinteitä. Yksi osasyy matalaan arvostukseen onkin varmasti Euroopan melko heikko taloudellinen tilanne. Lisäksi pääomavaltaisuus on toinen alan ominaispiirre ja yhtiöllä onkin paljon velkaa. Nettovelkaa on 487 miljoonaa, joka on melko paljon. Tosin sen vastineena on kiinteistöjä Euroopan suurkaupungeista. Lisäksi lisäinvestoinnit toiminnan kasvattamiseksi ovat suuria ja siksi yhtiö tuskin tuleekaan ostamaan enää omia hotelleja lähiaikoina, vaan toimintaa on johdon mukaan tarkoitus laajentaa esim. osaomistuksella tai franchising toiminnalla, jossa pääomatarve on pienempi.

Hotelliala ei siten kuullosta omaan korvaani välttämättä miltään loistobisnekseltä, mutta onneksi PPHE Hotel Group on varsin halpa.

Arvostus:
Kuten kuvasta käy ilmi yhtiö on verrokkeihin (jotka ovat erikokoisia hotellitoimijoita) nähden edullinen.
(Huom. IHG:n luvut on jätetty keskiarvoa laskettaessa pois lukuunottamatta EV/EBITDA -kerrointa, sillä yhtiön oma pääoma oli jostakin syystä naurettavan pieni verrattuna yhtiön kokoluokkaan.)

Jos oletetaan, että kurssi normalisoituisi verrokeiden P/E:n tasolle, tulisi kurssin nousta 178%. Kuitenkin yhtiö on pieni ja velkainen ja vuosi 2012 oli erittäin hyvä Olympialaisten takia, joten käytetään heuristisesti P/E lukua 14 ja tuloksena vuotta 2011. Silti kurssin tulisi nousta 53% tämän saavuttamiseksi. Velkaantuneisuuden huomioivalla EV/EBITDA kertoimella yhtiö näyttää myös halvalta arvostuksen ollessa vain  60% toimialan keskiarvosta. Mielestäni alennus verrokkeihin näyttää turhan ronskilta ja 50+ % upside ei liene utopiaa, vaikka mukaan laskeekin alennusta yhtiön pienestä koosta, pienestä free floatista ja velasta. Osinkotuotto on myös tuplasti kilpailijoiden tarjoama, joka tarjonnee kurssille tukea. Lisäksi en näe mitään erityistä syytä miksi yhtiön pitäisi treidata alle kirjanpitoarvon. P/B on huomattavasti verrokkeja alempi, eikä yhtiö ole mitenkään järkyttävästi huonommin kannattava ROE:lla tarkasteltuna. Gearing on toki korkea ollen yli 200%, mutta samaa luokkaa (yli 200%) se on myös WYN:illä (Wyndham Worldwide), joten vaikka velkaa on paljon, sitä ei kuitenkaan ole aivan järkyttävästi verrattuna alan toimijoihin.

Kurssialennus verrattuna 2012 ilmoitettuun NAV:iin on suuri. NAV on tuon mukaan 6.07e ja kurssi on nyt 3.6e. NAV alennus on siten 40% luokkaa. Lisäksi 2012 ei arvioitu Lontoon hotellien arvoa ja itse ainakin törmäsin muutamaan arvioon, joiden mukaan NAV saattaisi olla todellisuudessa nyt korkeampi. Yhden arvion mukaan todellinen NAV saattaisi olla jopa 8e.

Riskejä ja mahdollisuuksia:

Riskejä:
  • Heikko taloustilanne Euroopassa pilaa yhtiön tuloskunnon. Vertailukautena 2012 oli poikkeuksellisen hyvä Lontoon Olympialaisten vuoksi.Yhtiö on tosin pysynyt noissa luvuissa ainakin H1 2013 aikana mikä on positiivista.
  • Korkotaso lähtee nousuun syöden tulosta ja vaikeuttaen kasvua.
  • Yhtiö joutuu keräämään pääomaa osakeannin muodossa pitääkseen velkasuhteen kurissa. Nykyisestä yhtiö ei enää voi juurikaan velkaantua.
Mahdollisuuksia/Katalyyttejä:
  • Kurssin korjautuminen lähemmäs NAV:ia. Lisäksi NAV voi osoittautua raportoitua korkeammaksi. Johto on myös osoittanut halua kuroa alennus umpeen.
  • Hotellien myynti. Yhtiö on väläytellyt mahdollisuuksia myydä esim. Lontoon kiinteistöjä. Tällä olisi vaikutusta kurssiin kahtakin kautta. Ensinnäkin NAV:in tulisi kuroutua, koska käteiselle on hankalampi antaa NAV alennusta. Lisäksi yhtiö voisi maksaa velkojaan ja tällöin riskiprofiilin tulisi pienentyä.  Toki myynnillä voisi olla negatiivisia tulosvaikutuksia riippen millä järjestelyillä se toteutettaisiin, mutta käsittääkseni suunnitelmissa on kuitenkin jättää hotellitoiminta yhtiön vastuulle.
  • Hyvän tuloskunnon jatkuminen. Mikäli yhtiö kykenee pitämään Lontoon kisojen aikaisen tulostason ja jopa kasvamaan, niin uskoisin kurssin reagoivan. 2013 H1 ainakin antoi viitteitä tästä, sillä liikevaihto oli jopa hieman kasvussa ja tulos ilman kertaeriä samalla tasolla.

En omista yhtiön osakkeita, vielä.


keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Myöhässä Japaniin ?


Nikkei on vuoden aikana tuottanut 45%, joka päihittää esim. S&P:n vajaan 30% vuosituoton (Ei tosin valuuttakursseilla korjattuna). Joka tapauksessa vuosi 2013 oli erittäin hyvä vuosi japanilaisosakkeille. Onko siten enää mitään toivoa ehtiä junaan kyytiin?

Uskon että kyllä ja ei. Isommat ja kansainvälisemmät Japanilaisosakkeet ovat jo nousseet huimasti ison rahan etsiessä tuottoa Japanista (Toyota +49%, Hitachi +62%, Nomura +62%). En siten usko, että vuonna 2014 päästään suuremmissa yhtiöissä enää tälläisiin lukemiin. Japani on kuitenkin täynnä pienyhtiöitä, jotka ovat naurettavan halpoja. Itse asiassa muutamat bloggaajat sijoittivatkin Japanilaisiin pikkuyhtiöihin, joista löytyy paljon mm. graham net/net kandidaatteja (ks. allaolevat linkit). Tämä strategia lienee myös tarjonnut varsin muikeat tuotot viime vuonna.

http://valueprax.wordpress.com/2012/10/25/notes-16-japanese-net-nets-i-put-in-my-portfolio-jnets-ncav/
http://www.oddballstocks.com/2012/10/japan-ultimate-contrarian-trade.html

Kuitenkin Japanin osakemarkkina on edelleen halpa. Esimerkiksi iShares MSCI Japanin P/B on 1,9 vs. iShares Russel 3000 P/B 4,64. Lisäksi uskon, että Japanilaisten indeksien nousu on pitkälti perustunut juuri isompien vientiyhtiöiden huimaan kurssinousuun ja pienemmissä yhtiöissä lienee edelleen todella edullisia yhiöitä. Kuitenkin, jos Japanin talouskasvu pitää, niin uskoisin että rahaa alkaisi pikkuhiljaa virrata myös pienempiin yhtiöihin, joko ulkomailta tai Japanista, jossa vanhenevan väestön säästöt etsivät epätoivoisesti tuottoa. Lisäksi muualla osakekurssit ovat jo hyvin korkealla tasolla. Lisäksi Jeni on heikentynyt, joten valuuttakurssi on edullisempi ostoihin kuin esimerkiksi vuosi sitten, huolimatta kovasta noususta. Keskuspankki jatkanee elvyttävää politiikkaansa antaen osakkeille tukea ja finanssipoliittiset toimet mm. rakennusprojektien muodossa luonevat myös kotimaahan kysyntää.

Ongelmia:

Japanilaisista yrityksistä on todella vaikea löytää informaatiota. Siksi jonkinlainen hajautus lienee pakollista. Esimerkiksi ylläolevat blogistit käyttivät korilähestymistapaa, jolloin yhtiökohtainen riski jää pieneksi. Lisäksi tämä on hyvä senkin takia, että vaikka yhtiöt ovat todella halpoja, niin nousua ei välttämättä kuulu. Mikäli yhtiöitä on useampi, niin on todennäköisempää että edes jonkin arvostus korjautuu.

Lisäksi, koska tietoa on hankala löytää, joutuu tukeutumaan lähes yksistään tunnuslukuihin. Tässä on ongelmansa, sillä jokin pommi saattaa jäädä huomaamatta. Siksi yksittäisen yhtiön paino kannattanee pitää pienenä.

Yhtiöitä:

Ohessa muutama esimerkki siitä kuinka halpoja yhtiöitä Japanista löytyy.

Nankai Plywoods Co

Valmistaa ja myy rakennusmateriaaleja sisätiloihin. Mm. katto, lattia, porras ym. materiaaleja. Vuodet 2009 ja 2010 olivat tappiollisia, mutta sen jälkeen yhtiö on ollut kannattava. Liikevaihto on myös pysynyt tasaisena ja ollut kasvussa viime vuodet.

Mcap: 4,9 billion yen
P/E: 6,4
P/B:0,3
P/NCAV: 0,66
EV/EBIT: 4

Odawara Engineering Co

Suunnittelee, tuottaa  ja myy moottoreiden käämejä, sekä koontijärjestelmiä. Liikevaihto ollut kasvussa ja toiminnassa melko hyvät marginaalit (net profit margin 15%)

Mcap: 4,5 billion yen
P/E: 7,2
P/B: 0,5
P/NCAV: 0.7
EV/EBIT: N/A. Yhtiöllä on negatiivinen EV, mikäli mukaan lasketaan lyhytaikaiset sijoitukset.

Ryoyo Electro Corp

Puolijohteiden, sähkölaitteiden ja tietotekniikan myyjä. Tuotteisiin kuulu puolijohteita "system on a chip"- tuotteita, ohjelmistoja sekä printtereita, tietokoneita ym.

Mcap: 32 billion yen
P/E: 28
P/B: 0.4
P/NCAV: 0,66
EV/EBIT: 10.9

(Huom! kaikki tilinpäätöstiedot eivät ole ajantasalla. Mm. tasetiedot ovat vuoden jäljessä. Koetan koko ajan kaivella tuoreempia lähteitä. Mikäli jollakin on tietoa mistä saada Japanilaisten yhtiöiden ajantasalla olevia tilinpäätöstietoja englanniksi, niin tämä informaatio otetaan kiitollisena vastaan.)

Lopuksi:

Japanista löytyy siten edelleen paljon hyvin edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä. Ongelmana on lähinnä tiedon löytäminen ja lopulta arvon toteutuminen. Downsiden uskoisin näin edullisissa yhtiöissä olevan pieni. Suunnitelmissa on sijoittaa muutamaan tälläiseen todella edulliselta vaikuttavaan yhtiöön jossakin välissä. Nankai Plywoods ja Odawara Engineering ovat tällä hetkellä listalla melko korkealla.

(En omista osakkeita missään edelläolevista yhtiöistä, vielä.)

kuva:http://www.photo-dictionary.com/phrase/1441/japan's-flag.htmtorstai 2. tammikuuta 2014

Sijoitusvuosi 2013 ja ennustuksia vuodelle 2014

Salkun kehitys

On aika laittaa taas mennyt vuosi pakettiin. Salkkuni tuotti vuonna 2013 7,6 % vertailuindeksin tuottaessa 30,1 % ! Eipä tässä voi siten hirveästi juhlia, koska indeksit paukuttivat menemään kauheaa kyytiä oman portfolion junnatessa paikallaan. Jos nyt jotain positiivista haluaa hakea, nin tuotto vastasi sentään osakemarkkinan historiallista tuottoa, joka on reaalisesti ollut 6 % tietämillä. Lisäksi voisin lohduttautua salkkuni hyvin alhaisella betalla vertailuindeksiin nähden (0,18), joka teorian mukaan kertoo vähäriskisyydestä. Toisaalta en juuri tälläiseen höpöön usko ja alhainen beta johtunee vain siitä, että salkuni ei ole pysynyt mukana suurissa nousupyrähdyksissä, eli upsiden uupumisesta vahvassa nousumarkkinassa. "Hyvä" volatiliteetti on siten puuttunut. Tämä ei valitettavasti hirveästi lohduta :)

Tarkastelin tuossa myös salkkuni allokaatiota ja totesin, että tulisi siirtyä positioiden muodostamisessa tasapainoon, tai vaikka johonkin Kellyn kaavaa hyödyntävään metodiin. Huomasin nimittäin, että kovimpia nousijoita: BOBS, JPM Warrantit, MIND on ollut salkussa paljon pienemmällä painolla suhteessa paikallaan junnaaviin ja laskijoihin: Teva, STRA, PRXI. Pelkästään tasapainotus olisi siten parantanut tulosta luultavasti jonkin verran.

Vuosi 2014

Seuraava vuosi tulee varmaankin olemaan sijoittamisen suhteen melko maltillinen. Heti alkuvuodesta on tarkoitus suorittaa joitakin myyntejä. (Nokia-positio). Lisäksi markkina vaikuttaa melko kallilta, ainakin Yhdysvalloissa, joten ostokohteita pitänee seuloa vanhalta mantereelta tai Aasiasta. Muutenkin uusien ostojen suhteen voi tulla hiljaisempaa, sillä luultavasti joudun alkuvuodesta nostaa hieman rahaa käytettäväksi yllättäviin menoihin. Lisäksi olen hyvin kiinnostunut sijoittamaan Havian uuteen HCP Quant rahastoon, mikäli saan tarvittavan minimisumman kokoon. Ajatuksena on, että tämän jälkeen keskittyisin itse laatuyhtiöiden löytämiseen ja kenties toteuttaisin jotakin todella simppeliä deep value strategiaa, esim. netnet tai neg EV ja jättäisin monimutkaisemman pienyhtiöiden seulonnan rahastoon.

Ennustuksia

En malta olla heittämättä muutamia valistuneita arvauksia tulevasta vuodesta, joten ohessa muutama makroennustus. EN takaa paikkansapitävyyttä :)

Yhdysvallat:

Fed jatkaa maltillista taperointia ja vähentää jokaisessa kokouksessaan määrällistä elvytystä 10-20 miljardilla. Tämä aiheuttaa mm. osakemarkkinoille jonkin verran turbulenssia ja pieniä piikkejä pitkiin korkoihin. Kokonaisuudessaan korkotaso ei kuitenkaan vielä lähde kummemmin nousemaan ja tästä johtuen osakemarkkinakin kestää vielä vuoden 2014 laskematta, mutta nousu jää hyvin maltilliseksi. Korkotason nousu tapahtuu vasta vuonna 2015. Reaalitalous jatkaa paranemista ollen paljon Eurooppaa edellä ja inflaatio nousee 2014 viimein päälle kahteen prosenttiin.

Eurooppa:

Tilanne Euroopassa valitettavasti jatkuu tahmeana, joskin pahimman yli ollaan päästy. Inflaatio pysyy matalana ja työllisyystilanne huonona johtuen pitkälti alueen heikosta kokonaiskysynnästä. Vienti alkaa kuitenkin pikkuhiljaa joissakin maissa elpyä etenkin Yhdysvaloitihin ja tarjoaa jonkin verran lohtua vientimaille. Lisäksi euron heikentyminen vahvistaa vientiyrityksiä. Euroalueen sisämarkkinasta riippuvaiset maat kuitenkin kärsivät, sillä kysyntä on heikkoa, investointeja ei tehdä ja työttömyys pysyy korkeana. Saksan kasvuu hiipuu tästä  johtuen hieman. Ranskan velkaantuneisuus aikaansaa paineita muista jäsenmaista leikkauksiin aiheuttaen eripuraa alueelle.

Japani ja Kehittyvät markkinat:

Abenomics jatkuu ja Japanin talous kasvaa muutaman prosentin vuosivauhtia ja lisäksi inflaatiota saadaan pidettyä yllä. Japani on siten pitkästä aikaa pääsemästä takaisin kasvu-uralle. Tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ei kuitenkaan edelleenkään saada vietyä läpi kansan epäsuosiosta johtuen. Etenkin tärkeät työmarkkinauudistukset jäävät vielä tekemättä. Lisäksi Japanin velkamäärästä aletaan olla muualla maailmassa huolissaan, mutta BoJ pitää korot alhaalla ja Jeni pysyy heikkona dollariin nähden.

Kehittyville markkinoille alkaa taas virrata sijoittajien rahaa, sillä korkotaso on lännessä yhä alhaalla ja kehittuvien maiden bondien parempi yield ja edullinen osakemarkkina houkuttaa. Maat, joihin rahaa virtaa ovat pienempiä Aasian maita, kuten Vietnam, Taiwan, Indonesia ym. Kiinan kasvu jatkuu myös vahvana Yhdysvaltojen vanavedessä. Vuoden mahdollinen outlier on Kiinan asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen.

Suomi:

Valitettavasti Suomen tilanne jatkuu melko heikkona BKT:n kasvaessa noin 1-2%.  Vienti alkaa vetää, mutta tämä ei vielä riitä taloustilanteen suurempaan parantumiseen. Eritoten työllisyystilanne pysyy heikkona, sillä kulutusmenojen laskiessa paljon työllistävän palvelusektorin työpaikat laskevat. Lisäksi valtion kukkaronnyörit pysyvät tiukkana vuoden 2014 edesauttaen heikkoa kysyntätilannetta. Pörssi seurailee Euroopan ja Yhdysvaltojen liikkeitä ja vuoden 2014 kehitys jää kokonaisuudessaan vaatimattomaksi.

Tuottoisaa vuotta 2014 kaikille !!!