tiistai 30. lokakuuta 2012

Mitcham Industries (MIND)


Mitcham Industries (MIND)

Eli seuraavaassa hieman itse asiaa, eli  analyysiä.

Mitcham Industries vuokraa ja myy seismisiä mittaus ja paikannuslaitteita käytettäväksi maalla ja merellä öljy – ja kaasuteollisuuden tarkoituksiin. Pääbisnes on vuokraustoimintaa, eli yritys vuokraa laitteitaan urakoitsijoille jotka etsivät uusia esiintymiä. Lisäksi yritys myös myy laitteistoa, erityisesti  Seamapin kautta, joka tekee laitteita nimenomaan merellä tapahtuvaan toimintaan.

Toimiala on mielenkiintoinen niche, ja Mitcham onkin vuokrausbisneksessä johtava toimija. Voisi myös kuvitella että  tulevaisuudessa yrityksen tarjoamille palveluille on kysyntää, sillä kaikkein helpoimmin hyödynnettävät öljy/kaasuesiintyvät on jo suurelta osin löydetty ja hyödynnetty. Uudet esiintymät ovat yhä vaikeammissa paikoissa, eli seismisille paikannuspalveluille luulisi olevan kysyntää.

Seuraavaksi hieman  faktoja yrityksestä. Huom. yrityksen tilikausi poikkeaa normaalista. Se päättyy tammikuun lopussa ja alkaa helmikuussa. Eli käytännössä vuosi 2012 on vuosi 2011 sekä 2012 tammikuu. Tämä tuotti ensi alkuun hämmennystä. Olen kuitenkin merkannut sulkuihin sekaannuksien välttämiseksi ns. ”oikean vuoden”. Kaikki tilinpäätösinformaatio on kuitenkin tavallaan vuoden edellä, esim. nyt firma elää 2013 tilinpäätöstä.

Lukuja:

Markkina arvo 173.73M ($), siis small cap osastoa
Liikevaihto 112,834 M (viime vuoden)
Liikevoitto  24,321 M (viime vuoden)
Liikevoitto %= 21,5
P/B=1
P/E 5.61 (ttm)
Current ratio= 7,87
ROE= 20,48 %
Gearing=7%
EPS=2,42 (ttm)


Näiden perusteella näyttää siis varsin loistavalta. Valitettavasti kaikki kyseiset luvut ovat viime vuoden tilinpäätöksestä (paitsi P/E ja EPS ovat ttm) ja kyseinen vuosi oli poikkeuksellisen hyvä. Nettotulos vuodelta 2011 (2010) oli esimerkiksi hieman reilu 4 Miljoonaa. Ja tilikaudelta 2010 (2009) vain reilu 0,5 miljoonaa. Vuosilta 2006 (2005) - 2009 (2008) Tulos taas on ollut noin 10 M, eli osakekohtaisena tuloksena noin 1 $.

Toiminta on siis erittäin syklistä, mikä on loogista, sillä mikäli investoinnit vähenevät, niin se näkyy välittömästi Mitchamin tuloksessa. Tulos ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa, edes keskellä finanssikriisiä, pakkasella ja tällä hetkellä yritys tuntuu takovan kovaa tulosta. Ohessa on liikevaihto ja eps tämän tilikauden kahdelta ensimmäiseltä kvartaalilta.

Liikevaihto: 57,711 M
EPS: 1,12

Hyvin on siis mennyt. Firman johto on tosin varoitellut että aivan viime vuoden tasolle ei tulla pääsemään mm. Etelä-Amerikan toimintojen ja Euroopan tilanteesta johtuen. Q3 ohjeistus on huonompi edellisvuoteen verrattuna. Q4:n johto taas uskoo olevan hyvä, sillä mm. Kanadassa ja Itä-Euroopassa on alkamassa talvikaudella projekteja.
Vaikka tulos jäisikin viime vuodesta, niin arvostus on mielestäni todella matala. P/E  5.61 ja P/B 1. Kaiken lisäksi velkaa ei ole juurikaan ja likviditeettiasema on todella vahva (current ratio 7.87).  Mitchamilla on myös katteet kohdallaan, sillä esimerkiksi bruttokate on 48% liikevaihdosta.

Yritys on vuokraustoiminnassa alansa suurin toimija ja kilpailijat ovat pieniä, eikä niillä ole toimintaa yhtä laajasti esimerkiksi maantieteellisesti. Mitchamilla on laitteistoa sijoitettuna joka mantereelle, eli se pystyy tarjoamaan palvelujaan paljon laajemmalle asiakaskunnalle ja vastaamaan tarpeeseen nopeasti. 

Riskejä ja mahdollisuuksia:

Mikään ei tietenkään estä yrityksiä ostamasta laitteistoa suoraan, sen sijaan että vuokraisi palvelun Mitchamilta. Vuokraamisessa on kuitenkin etunsa. Yritykset voivat käyttää pääomansa tehokkaammin, eikä niiden tarvitse investoida kalliisiin laitteisiin, joiden lopullinen käyttöaste saattaisi kuitenkin jäädä pieneksi.

Toiminta on, kuten sanottu, hyvin syklistä, ja liikevaihdon sekä tuloksen kehitys tuskin tulee jatkossakaan olemaan tasaisen  varmasti nousevaa. Mikäli öljy/kaasusektorin investointihalukkuus pienenee, niin tämä näkyy hyvin nopeasti tuloksessa.  Johtuen isosta vuokrauspoolista poistot ovat isot ja tulos kääntyy nopeasti alaspäin, mikäli liikevaihto pienenee. Toimiala on myös pääomaintensiivinen ja laitteiston uusiminen maksaa.

Yksi riski on myös se että hyvän liiketoiminnan hedelmät eivät koskaan päädy omistajien kukkaroon asti. Yritys ei ole jakanut osinkoa, eikä ole tiettävästi julkistanut mitään isompaa osakkeiden takaisinosto ohjelmaa, vaan varat on käytetty suurelta osin liiketoiminnan kasvattamiseen. Tästä johtuen esimerkiksi vapaa kassavirta on ollut pakkasella, koska toimintaa on laajennettu ja rahat on käytetty vuokrauspoolin kasvattamiseen. Tämä on tietysti osakkeenomistajan kannalta tällä hetkellä hyvä asia, koska ROE on 20% ja katteet kohdallaan niin tämä sataa suoraan omistajien laariin. Tulevasta ei kuitenkaan koskaan voi olla varma. 

Yrityksen johdolla on omistusta yhtiössä (sisäpiiriläisilla 7% osakekannasta) ja koko yritys on alkujaan perheyritys (CEO Billy F. Mitcham). Lisäksi mukana on isoja institutionaalisia sijoittajia (Wellington asset managment 10%), joten uskoisin että riski osakkenomistajien huonoon kohteluun on pieni.

Olisin edellä mainituista pääomaintensiivisyydestä ja suurista investoinneista enemmän huolissani, ellei yritys 
olisi niin vakavarainen. Velkaa ei ole juurikaan, kassassa on rahaa ja muutenkin likviditeettiasema on poikkeuksellisen hyvä. Yritys keräsi 2011 osakeannilla rahaa, ja kasvatti vuokrauspooliaan huomattavasti. Nyt laitteistoa on 120M arvosta, kun sitä esimerkiksi vuonna 2010 oli 79M. Usko tulevaan tuntuu siis olevan kova ja potentiaalia tuloksen tekoon löytyy. Kannatta myös huomioida että vaikka investoinnit laitteistoon ovat isot, niin itse vuokraustoiminnan tuotot satavat melkeinpä suoraan alimmalle riville, sillä itse vuokraustoiminnan muuttuvat kustannukset ovat pienet. Mikäli käyttöaste pysyy korkeana niin tulosta syntyy.

Mielestäni riskit on jo enemmän kuin hinnoiteltu. Uskoisin pitkän aikavälin trendin olevan kuitenkin Mitchamin toimialaa ajatellen nouseva. Mikäli yritys pitää nykyisen tuloskunnon yllä, niin uskon että kurssi tulee korjaamaan rajusti ylöspäin. Vaikka tulos heikkenisi, niin silti yritys olisi mielestäni hyvä sijoitus. Kurssi on nyt 13,5 $ ja uskoisin että maltillisessakin skenaariossa keskimääräinen EPS olisi 1-2 $. Nykyisellä kapasiteetilla en usko että tulos tulisi laskemaan alemmas, ellei kysyntä heikkenisi todella rajusti. Ja vaikka tulisikin jokin shokki ja kysyntä pysähtyisi kuin seinään, niin vahva rahoituksellinen asema toisi tässä tilanteessa turvaa ja yritys kyllä selviäisi.

Parhaassa skenaariossa tulos ja kurssi saattavat nousta paljonkin. Liikevaihdon kasvu 2010-2011 oli esimerkiksi  58 %. Pidän tämänkaltaista kehitystä tosin epätodennäköisenä, sillä tuo nousu menee osittain varmasti suhdanteiden piikkiin mutta en olisi myöskään kovin yllättynyt, mikäli kurssi ja tulos olisivat muutaman vuoden aikajänteellä paljon korkeammissa lukemissa.
Mitcham saattaisi olla myös mielenkiintoinen ostokohde mm. laajan laitteistonsa ja osaamisensa ansiosta jollekin isommalle öljyfirmalle, joten tällaisenkin jokerin mahdollisuus on olemassa.

Yhteenveto:

Kaiken kaikkiaan näen yrityksessä paljon potentiaalia ja tulen luultavasti tekemään ostoja lähiaikoina.  Riskejä on, lähinnä toimialan syklisen luonteen ja melko korkean capexin takia. Mielestäni kurssi on kuitenkin jo niin alhaalla, että riskit on enemmän kuin hinnoiteltu kurssiin. Lyheyllä aikavälillä heiluntaa tulee toki olemaan ja kurssi voi jatkaa laskuaan luoden hyviä ostopaikkoja. Pidemmällä aikavälillä uskon kurssin korjaavan ylöspäin.
I see value.maanantai 22. lokakuuta 2012

Sijoitusvirheistä/luuserilistaKuten aikaisemmassa tekstissäni mainitsin, niin virhesijoituksia on tullut tehtyä. Salkussani on vieläkin osakkeita, jotka ovat olleet selkeästi virheitä ja jotka on tarkoitus myydä (luuserilista). Ohessa hieman avautumista näistä.

QTWW, on uusiutuvan energian yritys, joka tekee mm. osia Fisker Karma sähköautoon ja erinäisiä projekteja on käynnissä armeijalle ja kaasutuotantoon. Yritys on ollut pitkään tappiollinen ja on ongelmissa, koska valtion tukia viherratkaisuihin ei ole enää saatavissa kuten ennen. Itselleni on kurssi on ostohetkestä pakkasella noin 80%.

Miksi ostin tätä?
En tiedä. Näin sähköautoissa ja Fisker Karmassa potentiaalia ja sijoitin siinä toivossa että jos Karma myy niin QTWW tulee nousemaan ja rajusti. Fundamentteihin en sen tarkemmin tutustunut, ostin vaan. Tästä on aikaa nyt 2-3 vuotta ja uudestaan en tekisi samanlaista päätöstä. Onneksi järkeä on ollut sen verran, että summat ovat alunperinkin olleet pieniä, eikä pääomaa täten ole tuhoutunut kovin paljon suhteutettuna salkun kokoon.

Geovic mining on kanadalainen kaivosalan yritys jonka tarkoituksena oli siis perustaa Kameruniin Kobolttikaivos, sillä sieltä on löydetty suuri esiintymä. Kobolttia käytetään mm. akkutekniikassa ja se on tulevaisuudessa mahdollisesti arvokas raaka-aine ja esiintymä oli todella mittava. Projekti on kuitenkin ollut pidempään jäissä, rahoitusta ei tahdo saada järjestettyä ja nyt tuo kobolttiprojekti on myynnissä ja yritys on siirtynyt muihin projekteihin ja kurssi on laskenut kuin lehmän häntä.

Miksi ostin tätä?
Koska suunnitelma kuulosti hyvältä ja maalailin jo ruusuisia skenaarioita tulevasta kaivoksesta ja valtaisista tuotoista. Tosiasiassa kaikki oli ja on yhä vain suunnitelmia ja lupauksia tulevasta. Itse kaivos on vielä kaukana toteutumisesta ja ilmeisesti Geovic ei sitä tule toteuttamaankaan. Tässä kai hain ahneena tenbaggeriä luottaen liikaa ruusuiseen tulevaisuuteen. Sijoitus on myös tehty noin 3 vuotta sitten hieman ”mutu” tuntumalla. Jälleen summat ovat olleet pieniä, joten omaisuuksia en ole hävinnyt.

Outokumpu

Ostin outokumpua finanssikriisin aikaan noin 7 eurolla ja myin pois 14e, eli tein sillä 2008/2009 mukavat voitot. Ehkä tällä oli jotain psykologista merkitystä, sillä 2010 finanssikriisin jälkeen, ennen velkakriisipaniikkia, kun kaikki näytti hyvältä, ostin outoa takaisin 12e hintaan. Perusteluna lähinn p/b alle 1 ja kyllä tämä tästä nousee kun suhdanne kääntyy.

Sen jälkeenhän on järjestetty anti, Ixonum-kauppa, joka sekin nyt näyttää menevän pieleen, ja suhdanne ei ole kääntynyt vaan alaa vaivaa ylikapasiteetti  sekä edullinen tarjonta Aasiasta. Osallistuin antiin, jolla rahoitettiin Ixonum-kauppa ja keskihinta on tällä hetkellä noin 2e. Mielestäni Ixonum kuulosti strategisesti järkevältä diililtä, mutta ilmeisesti kauppa ei nyt toteudukaan sellaisenaan johtuen EU:n kilpaluviranomaisista. Pelkään että tässä saadaan nyt jatkoa valtionyhtiöiden ennestään loistavaan track recordiin yritysostojen saralla.

Miksi en ole myynyt luusereitani?

Hyvä kysymys. Tällä hetkellä en aio luopua Geovicistä enkä QTWW:tä johtuen siitä, että ne ovat jo tappiolla niin paljon, että saamani hinta kaupankäyntikulujen jälkeen on yksinkertaisesti niin pieni, että sillä ei olisi enää kummoistakaan korkoa korolle efektiä. Mielestäni on järkevämpää odotella ja myydä sitten samalla kun myyn jonkun voitollisista lapuistani. Molemmat yritykset ovat myös hyvin volatiileja, joten voi olla että saan jonakin päivänä niistä paremman hinnan.

Outokummun kohdalla olen taas pidempään kytännyt oikeaa paikkaa irtautua. Nyt kurssi on mielestäni niin alhaalla että en näe myynnissä järkeä, vaan aion odotella päätöstä Ixonu- kaupasta ja tehdä sitten päätöksen outokummun suhteen.

Kaikkia näitä virheitä yhdistää muutama asia. Kaikissa olen kiinnittänyt liikaa huomiota tulevaisuuteen, en niinkään fundamentteihin ja yrityksen talouden tilaan. Olen myös ollut ahne ja hakenut lähinnä kurssin moninkertaistumista ajattelematta riskiä ja tehnyt ostopäätöksen erittäin hätäisesti. Harmittaa, sillä jos olisin laittanut nämä rahat vaikkapa osinkoa maksavaiin laatufirmoihin, niin olisin jonkin verran rikkaampi. Kalliita oppitunteja, olisi pitänyt lukea arvosijoittamisesta ennen, ei jälkeen J Älkää tehkö perässä!

Jos joku on huomannut, niin salkustani löytyy myös tosisuomalaisen suosikit nokia ja talvivaara. Näitä en kuitenkaan vielä laske yhtä suuriksi virheiksi (talvivaaran kohdalla alkaa kyllä jo usko horjua). Niistä kirjoitan ehkäpä jokin toinen kerta.

sunnuntai 14. lokakuuta 2012

Blogin tarkoituksesta...

Terve vaan kaikille

Mikäli tänne joku eksyy, niin seuraavassa hieman alustusta blogin tarkoituksesta ja päämääristä.

Olen siis taloustieteen opiskelija, ja sijoittamista olen harrastanut erinäisissä muodoissa, melko keskinkertaisella menestyksellä noin neljä vuotta.

Tämän blogin tarkoitus on tuoda fokusta ja kurinalaisuutta harrastukseeni. Jos on itse itsensä ainut kriitikko, niin tulokset eivät välttämättä aina ole niin mairittelevia. Täällä aionkin esitellä uusia ideoita, ja esittää analyysejä. Kommentoida saa ja kaikki kritiikki otetaan vastaan.

Blogin aloittaminen liittyy osittain myös saamaani herätykseen arvosijoittamisesta. Luin nimittäin kirjan: Value Investing, From Graham to Buffet and Beyond, joka herätti sitten tarkemman kiinnostuksen arvosijoittamiseen. (suosittelen) 

Tulen luultavasti seuraavaksi avaamaan sijoituksiani ja etenkin tekeämiäni virheitä. Lähestymistapani sijoittamiseen on ollut "perse edellä puuhun", mikä ei ole ehkä se suositeltavin tapa aloittaa. Virheistä kuitenkin aina oppii. Yritän myös saada nykyisen salkkuni laitettua blogiin ja jossain välissä alan myös pitää kuukausittaista seurantaa tuotoista. 

Kirjoittelua saattaa tulla myös muista ajankohtaisista talousaiheista tai ihan mistä vaan. Pääpaino on kuitenkin sijoittamisella